Rekonstrukce Terapeutické komunity Podcestný Mlýn

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002181

Termíny realizace: 23. 8. 2017 – 30. 6. 2019

Místo realizace: Jihočeský kraj


Cílová skupina

Služba v Podcestném Mlýně je aktuálně určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší 18 let. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty.

 

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření výše specifikované cílové skupiny také o:

  • ženy – matky, těhotné ženy (popř. muži – otcové) – drogově závislé (společně s dítětem/dětmi),
  • matky (otcové) se soudně nařízenou léčbou (společně s dítětem/dětmi),
  • matky (otcové), kterým bylo dítě odebráno na základě soudního nařízení nebo předběžného opatření (společně s dítětem/dětmi)

Cíle projektu

 

  • zkvalitnění stávající a vytvoření nové infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a vytvoření prostředí vhodného pro pobyt nové cílové skupiny – rodičů s dětmi.

 

  • začlenění klientů Terapeutické komunity Podcestný Mlýn do společnosti a běžného života tak, aby se stali nezávislými osobami bez potřeby podpory sociálních služeb.

Popis projektu

Rozšíření kapacity komunity z 15 na 26 míst, z čehož budou 2 místa vyhrazena pro handicapované osoby. Současně bude vybudováno nové zázemí (kancelář, herna, společenské prostory, jídelna, kuchyň a technické zázemí). Součástí záměru je i vybudování nových ubytovacích prostor (pokojů) pro původní klientelu, kdy staré pokoje už přestávají vyhovovat současným požadavkům.


Výsledky

Po skončení rekonstrukce objektu bude Terapeutická komunita Podcestný Mlýn schopná postarat se až o 26 klientů (navýšení okamžité kapacity o 11 klientů) včetně rodičů s dětmi a pomoci jim navrátit se zpět do společnosti a k soběstačné existenci po absolvování léčby závislosti.


Kontakt

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně

 

 

Rekonstrukce Terapeutické Komunity Podcestný Mlýn Foto 2
Rekonstrukce Terapeutické Komunity Podcestný Mlýn Foto