Replay

Děti a mládež
(15 – 26 let)

Bezplatně

Poradenství

Olomoucký kraj

Replay přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k získání znalostí i dovedností nezbytných pro vstup na trh práce.

 

Aktuality

 

Nejbližší pracovní workshopy/besedy s profesionály z oboru:

 

Přijďte na neformální besedy nejen o práci a životě…

O projektu

 

Můžete si vyzkoušet co vlastně chcete dělat a jak pro sebe najít tu nejlepší práci. Replay Vás provede pěti zásadními kroky:

Kickstarter

Zkuste strategickou hru, kdy Vás čeká třeba příprava kulturní či sportovní akce, natáčení vlastního videoklipu a nácvik komunikace s úřady – fiktivní telefonáty s pracovníky, simulace pracovního pohovoru.

 

Minecraft

Při interaktivní prezentaci profesí si vyzkoušíte prakticky náplň jednotlivých povolání.

 

Pathfinder

Dozvíte se, jak mít co nejvíce peněz, aby se ti nerozkutálely. Ale taky jak funguje úřad práce nebo jak je to s úvěry a půjčkami.

 

Skillzone

Co byste radši – pracovat hlavou nebo rukama? Jasný řád nebo improvizace? I to se o sobě dozvíte, obojí si na vlastní kůži vyzkoušíte.

 

Final tournament

A je tady pohovor u zaměstnavatele. Už skutečný. Jestli chcete, připravíme Vás na něj, nebo i doprovodíme.

 

Registrační číslo: CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_064/0006358

 • Pracovní poradenství
 • Pomoc v kontaktu s úřadem práce
 • Asistence vytváření životopisu
 • Přijímací pohovor nanečisto
 • Exkurze do firem
 • Besedy s profesionály z oboru
 • Zajímavě trávit volný čas
 • Tréninkové místo u nás v organizaci

Repley 2
Repley 1
Repley 4
Repley 3

Poslání

Zvyšovat schopnosti, dovednosti a znalosti mladých lidí tak, aby se uplatili na trhu práce.

 


Cílová skupina

Mladí lidé od 15 – 26 let

 


Cíle služby

Hlavním cílem služby je „Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.“

 

Dílčí cíle jsou:

 • Zpřístupnit cílové skupině v Mohelnici, Zábřehu, Olomouci, Prostějově, a okolí program “Replay”
 • Zvýšit motivaci a znalosti účastníků projektu ohledně možností pracovního uplatnění
 • Rozšířit povědomí mladých lidí o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů,  motivovat je k seberealizaci v profesní kariéře
 • Posílit připravenost účastníků projektu na požadavky zaměstnavatelů a na finanční rizika.  Zvýšení sociálních a komunikačních dovedností potřebných pro vyhledávání zaměstnání a ucházení se o pracovní místo
 • Zajistit osvojení obecných pracovních návyků
 • Motivovat zaměstnavatele ke vstřícnému přístupu k cílové skupině a usnadnit účastníkům projektu vstup na trh práce

Metodik projektu Replay

Jakub Lívanský

Telefon: +420 773 744 569

E-mail: livansky@podaneruce.cz

Zavolej nám, napiš nebo se u nás zastav.

Společnost Podané ruce o.p.s.

 


NZDM v Zábřehu

Postřelmovská 465/1A

789 01 Zábřeh

Jan Falout

Telefon: +420 773 537 957

E-mail: falout@podaneruce.cz

 

Provozní doba

Út 10:00–13:00, 14:00–18:00

Pá 10:00–13:00, 13:00–17:00

FB /NZDM-v-Mohelnici-a-Zábřehu

 


NZDM v Mohelnici

Zámecká 19/11

789 85 Mohelnice

Jan Falout

Telefon: +420 773 537 957

E-mail: falout@podaneruce.cz

 

Provozní doba

Po 14:00–18:00

Čt 10:00–13:00, 14:00–18:00

FB/NZDM-v-Mohelnici-a-Zábřehu

 


NZDM v Olomouci

Dolní náměstí 27/38

779 00 Olomouc

Vladimír Zdražil

Telefon: +420 773 537 974

E-mail: zdrazil@podaneruce.cz

 

Provozní doba

Sudé týdny: Po, Út, St 10:00–18:00

Čt po domluvě, Pá 9:00–17:00

FB /NZDM-v-Olomouci

 


NZDM v Prostějově

Lutinovova 42/1

796 01 Prostějov

Vladimír Zdražil

Telefon: +420 773 537 974

E-mail: zdrazil@podaneruce.cz

 

Provozní doba

Liché týdny: Po 10:00–18:00, Út po domluvě, St 10:00–18:00

Čt 9:00–17:00, Pá 8:00–16:00

FB /NZDM-v-Prostějově