Replay

 

 

Název projektu: REPLY (Práce hrou)

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 10. 2017 – 31. 8. 2020

Místo realizace: Olomoucký a Zlínský kraj

Děti a mládež
(15 – 26 let)

Bezplatně

Poradenství

Olomoucký kraj

 

Replay přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k získání znalostí i dovedností nezbytných pro vstup na trh práce.

 

Pomáháme najít mladým lidem práci, která je bude bavit. Nabízíme pracovní poradenství, pomoc se sepsáním atraktivního životopisu, nácvik přijímacího pohovoru, trénink soft skills a dalších dovedností, které se Vám v práci budou hodit.

 

Můžete si vyzkoušet co vlastně chcete dělat a jak pro sebe najít tu nejlepší práci. Replay Vás provede pěti zásadními kroky:

Kickstarter

Zkuste strategickou hru, kdy Vás čeká třeba příprava kulturní či sportovní akce, natáčení vlastního videoklipu a nácvik komunikace s úřady – fiktivní telefonáty s pracovníky, simulace pracovního pohovoru.

Minecraft

Při interaktivní prezentaci profesí si vyzkoušíte prakticky náplň jednotlivých povolání.

Pathfinder

Dozvíte se, jak mít co nejvíce peněz, aby se ti nerozkutálely. Ale taky jak funguje úřad práce nebo jak je to s úvěry a půjčkami.

Skillzone

Co byste radši – pracovat hlavou nebo rukama? Jasný řád nebo improvizace? I to se o sobě dozvíte, obojí si na vlastní kůži vyzkoušíte.

Final tournament

A je tady pohovor u zaměstnavatele. Už skutečný. Jestli chcete, připravíme Vás na něj, nebo i doprovodíme.

 • Pracovní poradenství
 • Pomoc v kontaktu s úřadem práce
 • Asistence vytváření životopisu
 • Přijímací pohovor nanečisto
 • Exkurze do firem
 • Besedy s profesionály z oboru
 • Zajímavě trávit volný čas
 • Tréninkové místo u nás v organizaci

Repley 1
Repley 2
Repley 4
Repley 3

Poslání

Zvyšovat schopnosti, dovednosti a znalosti mladých lidí tak, aby se uplatili na trhu práce.

 


Cílová skupina

Mladí lidé od 15 – 26 let

 


Cíle služby

Hlavním cílem služby je „Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.“

 

Dílčí cíle jsou:

 • Zpřístupnit cílové skupině v Mohelnici, Zábřehu, Olomouci, Prostějově, a okolí program „Replay“
 • Zvýšit motivaci a znalosti účastníků projektu ohledně možností pracovního uplatnění
 • Rozšířit povědomí mladých lidí o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů,  motivovat je k seberealizaci v profesní kariéře
 • Posílit připravenost účastníků projektu na požadavky zaměstnavatelů a na finanční rizika.  Zvýšení sociálních a komunikačních dovedností potřebných pro vyhledávání zaměstnání a ucházení se o pracovní místo
 • Zajistit osvojení obecných pracovních návyků
 • Motivovat zaměstnavatele ke vstřícnému přístupu k cílové skupině a usnadnit účastníkům projektu vstup na trh práce

Vladimír Zdražil

Telefon/WhatsApp: +420 773 537 974

E-mail: zdrazil@podaneruce.cz

 

Aneta Raichlová

Telefon: +420 775 537 932

E-mail: raichlova@podaneruce.cz

 

Najdete nás i na Facebooku

FB/ Replay Práce hrou

FB/ NZDM v Olomouci

FB/ NZDM v Prostějově


Olomouc

NZDM v Olomouci, Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc

 

Provozní doba

Po: 14:00–18:00

Út: 10:00–18:00

Čt: 9:00–17:00

Pá: 9:00–17:00


Prostějov

NZDM v Prostějově, Lutinovova 42/1, 796 01 Prostějov

 

Provozní doba

Po: 10:00–18:00

St: 14:00–18:00