Rosteme s lidmi – zvyšování efektivity a kvalifikace lidí pomáhajících sociálně exkludovaným s důrazem na prvky celoživotního učení