Poradenské centrum Rozcestník

 

 

Název projektu: Poradenské centrum Rozcestník

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010496

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2021

Místo realizace: Olomoucký kraj, územní působnost MAS Horní Pomoraví

Projekt je zaměřen na obyvatele Hanušovicka, kteří jsou ohroženi chudobou, a soustřeďuje se na 2 její aspekty – na zadlužení a na nevyhovující bydlení. Naše poradenské centrum pomůže účastníkům projektu zpřehlednit jejich dluhy, budeme je motivovat k jejich splácení a ve vhodných případech poskytneme odbornou podporu při podání návrhu na oddlužení. Dále nabídneme asistenci při řešení diskriminačních či nekalých praktik ubytovatelů a při hledání vyhovujícího nájemního bydlení.

Dílčí cíle projektu

  • Zpřístupnit cílovým skupinám především na Hanušovicku dosud nedostupné poradenství v oblasti dluhů a bydlení
  • Zvýšit finanční gramotnost a stabilizovat sociální situaci dlužníků a ve vhodných případech jim dopomoci k oddlužení
  • Podpořit osoby potýkající se s riziky v bydlení v uplatňování jejich práv a/nebo ve vyhledání a udržení vyhovujícího bydlení

Cílové skupiny

  • Osoby žijící bez domva a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
  • Osoby ohrožené předlužeností

Klíčové aktivity projektu

  • Kontaktování cílových skupin
  • Dluhové poradenství
  • Poradenství v otázkách bydlení
  • Projektový management a evaluace (Odborná garance a řízení projektu)

 

Společnost Podané ruce o.p.s.


Poradenská centra v územní působnosti MAS Horní Pomoraví

HANUŠOVICE STARÉ MĚSTO ZÁBŘEH NA MORAVĚ
Hlavní 136
788 33 Hanušovice
nám. Osvobození 166,
788 32 Staré Město
Postřelmovská 465/1a
789 01 Zábřeh

PONDĚLÍ, STŘEDA a PÁTEK
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou dobu dle předchozí domluvy

každé ÚTERÝ
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou dobu dle předchozí domluvy

každý ČTVRTEK
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou dobu dle předchozí domluvy

 

Pro objednání individuální konzultace kontaktujte naši odbornou poradkyni:

Ludmila Zouharová

T: +420 773 759 737

E: zouharova@podaneruce.cz