Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu

 

 

Cílová skupina: uživatelé drog

Místo realizace: Kábul, Afghánistán

Trvání projektu: 2014 – 2019

 

Projekt Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu je zaměřen na pomoc místním afghánským a především kábulským nevládním neziskovým organizacím, které pracují s drogově závislými. Navazujeme zde na projekt z 2008-2009, kdy jsme spolupracovali s místní fakultní nemocnicí Mental Health Hospital. V současné době se soustředíme na program minimalizace rizik, jdeme cestou předávání know-how, mobilizace a školení místních pracovníků, cílem je soběstačný harm reduction program v Kábulu.

 

Původní zaměření projektu směrem k advokacii se v nestabilních podmínkách Afghánistánu ukázalo jako nedostatečné, a proto jsme se již v průběhu roku 2015 vydali směrem ke vzniku funkčních harm reduction službám; advokační práce samozřejmě pokračuje dál, ale zároveň se klade důraz i na pohyb v terénu po „hotspotech“ Kábulu a přímou práci s drogovými uživateli.

 

Ukončovací fáze v roce 2017 – 2018 spočívala především v předávání řízení vzniklého „Centre of Excellence for harm reduction and addiction“ místní neziskové nevládní organizaci Madawa Addiction and Health Care Organization a hledání dalších finančních zdrojů, které by umožnily pokračování rozvoje služeb v příštích letech za samostatného vedení Madawou (s případnou podporou českých expertů).

 

V roce 2018 se podařilo zřídit mobilní terénní jednotku a taky získat podporu České rozvojové agentury, díky které jsme realizovali dvě expertní cesty. Jejích cílem bylo vytvoření manuálu a tréningu pro školitele v oblasti harm reduction metod a rapid testingu v spolupráci s NNO Madawa a Ministry of Public Health v Afghánistánu.

 

Projekt je podpořen Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a americkou nadací Open Society Foundations.

Afg2
Afg1
Afg3
Afg4