Rozvoj služeb pro drogově závislé nebo ohrožené závislostí ve Zlínském kraji

 

 

Název projektu: Rozvoj služeb pro drogově závislé nebo ohrožené závislostí ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014870

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Zlínský kraj

Prostřednictvím navrhovaného projektu dojde ke zvýšení kvality a kapacity sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. na Zlínsku zaměřených na osoby závislé a ohrožené závislostmi na nelegálních drogách, alkoholu a na hazardních hrách. Cílovou skupinu tvoří osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Záměrem projektu je formou odborného sociálního poradenství stabilizovat jejich životní situaci, zároveň motivovat závislé osoby k léčbě a řešení jejich situace.

Dílčí cíle projektu

  •  

Cílové skupiny

  •  

Klíčové aktivity projektu

  • Rozšíření Doléčovacího centra ve Zlínském kraji
  • Rozšíření Terénních programů ve Zlíně
  • Rozšíření Kontaktního centra ve Zlíně
  • Rozšíření Terapeutického centra ve Zlínském kraji
  • Rozšíření Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji
  • Evaluace

 

Společnost Podané ruce o.p.s.