Studium prevence sociálně patologických jevů

ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.1.07/1.3.00/08.0203

NÁZEV PROJEKTU:

Studium prevence sociálně patologických jevů

ZAHÁJENÍ:

1. 8. 2009

UKONČENÍ:

31. 7. 2012

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu bylo připravit 50 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro výkon funkce školního metodika prevence v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9 c) „Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů“.
Studium probíhalo ve dvou souběžných bězích (každý běh čítal 25 osob). Výuka trvala od ledna 2010 do dubna 2012 podle stanoveného učebního plánu (celkem 9 třídenních setkání). Nad rámec třídenních setkání proběhla také 4 mimořádná dvoudenní setkání, na kterých si účastníci studia mohli doplnit zameškanou výuku nebo si probrané znalosti rozšířit. Studium tvořila klasická výuka s důrazem na praktické využití a výjezdní zážitkové akce. Účastníci studia využívali také supervizní setkání pod vedením zkušených supervizorů, což byl jeden z nových prvků vzdělávacího programu.
K úspěšnému ukončení studia museli účastníci vypracovat závěrečnou práci (minimální preventivní program na nadcházející školení rok nebo žádost projektu, kterou je možné v budoucnu využít v některé z výzev řídícího orgánu), složit ústní závěrečnou zkoušku a obhájit závěrečnou práci. Všech 50 osob studium úspěšně dokončilo.

 

Vzdělávací program byl v průběhu projektu akreditován u MŠMT pod názvem a číslem: Studium prevence sociálně patologických jevů Č.j.: 25 652/2010-25-624

CÍLOVOU SKUPINU TVOŘILI:

 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (kromě mateřských škol)
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (kromě mateřských škol)

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ:

 • 18. – 20. a  25. – 27. ledna 2010 (výuka)
 • 15. – 17. a 29. – 31. března 2010 (výuka)
 • 3. – 5. a 17. – 19. května 2010 (rezidenční pobyt v Baldovci)
 • 4. – 6. a 18. – 20. října 2010 (výuka)
 • 10. – 13. a 17. – 20. ledna 2011 (výuka)
 • 9. – 11. a 23. – 25. května 2011 (rezidenční pobyt v Dolním Bušínově)
 • 10. – 13. a 17. – 20. října 2011 (výuka)
 • 16. – 18. a 23. – 25. ledna 2012 (rezidenční pobyt v Lučině)
 • 2. – 4. a 16. – 18. dubna 2012 (výuka)
 • 12. a 19. dubna 2012 (obhajoba závěrečné práce a závěrečné zkoušky)

 

Statistika projektu k 31. červenci 2012 (termín ukončení projektu)

Počet osob, které se vzdělávání zúčastnily – celkem 51

Počet osob, které úspěšně kurz absolvovaly – 50 osob (10 mužů a 40 žen)

Počet odučených vyučovacích hodin – 280 (v každé skupině)

Počet lektorů, kteří vedli přednášky – 29 osob

Nejen při rezidenčním pobytu v Baldovci si metodici prevence vyzkoušeli možnosti volnočasových aktivit pro děti na vlastní kůži.

 

Kontakt

Hapalova 22
621 00 Brno
Tel.: 541225188

Koordinátor projektu:

Oldřich Večeřa, DiS.

Koordinátorky vzdělávacích aktivit:

Bc. Lucie Bukáčková

Ing. Miriam Veselá

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.