Podpora integrace ukrajinských uprchlíků v Jihomoravském a Olomouckém kraji

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem vnitra v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.  

Název projektu: Podpora integrace ukrajinských uprchlíků v Jihomoravském a Olomouckém kraji

Безкоштовні курси чеської мови для українських біженців/Бесплатные курсы чешского языка для украинских беженцев

 

Реєструйтеся на дати курсів тут / Зарегистрироваться на курсы можно здесь / Registrujte se na kurzy zde:

Об’єднання  Podane ruce організовує 5-денні інтенсивні курси чеської мови (як онлайн, так і очно), які розпочнуться 25 липня 2022 року. Кожен курс включає 5 занять по 3 години на день. Курс допоможе студентам здобути базові знання чеської мови.

Курс вестимуть досвідчені викладачі. Усі матеріали курсу надаються безкоштовно.

Де (особисто):  Spolecnost Podane ruce, Hilleho 4, 602 00 Брно (центр I.E.S. – 3-й этаж).

Коли:  Понедiлок – п’ятница, з 18:00 до 21:00.

Зверніть увагу:

 • Якщо ви зацікавлені, ви можете записатися лише на один курс.
 • Якщо ви вирішили відмовитися від реєстрації або хочете змінити курс, повідомте нам про це електронною поштою (perello@podaneruce.cz).
 • Для отримання сертифіката мінімальна відвідуваність становить 80%.
 • Після закінчення курсу кожен учасник отримає “Сертифікат участі”.

 

Бесплатные курсы чешского языка для украинских беженцев

Компания Podane ruce организует 5-дневные интенсивные курсы чешского языка (как онлайн, так и очно), которые начнутся 25 июля 2022 года.  Каждый курс включает 15 часов занятий (3 часа в день), которые помогут студенту получить базовые знания чешского языка. Все материалы курса будут предоставлены и являются бесплатными.

Где (очный курс): Spolecnost Podane ruce, Hilleho 4, 602 00 Брно (центр I.E.S. – 3-й этаж).

Когда: Понедельник – пятница, с 18:00 до 20:30.

Обратите внимание:

 • Если вы заинтересованы, вы можете зарегистрироваться только для участия в одном курсе.
 • Если вы решили отказаться от регистрации или хотите поменять курс, сообщите нам об этом по электронной почте (perello@podaneruce.cz).
 • Для получения сертификата минимальная посещаемость составляет 80%. 
 • По окончании курса каждый участник получит „Сертификат об участии“.

 

Bezplatné kurzy Českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky

Pětidenní intenzivní kurzy češtiny (online i prezenčně). Každý kurz zahrnuje 15 vyučovacích hodin (3 hodiny denně). Kurz i veškeré materiály ke kurzu jsou zdarma.

Kdy: Pondělí – pátek, od 18:00 do 20:30 hod

Kde (prezenční kurz): Společnost Podané ruce, Hilleho 4, Brno (centrum I.E.S. – 3. patro).

 

Popis klíčových aktivit projektu: 

 • Poradenské centrum pro válečné uprchlíky v Brně

Pracoviště bylo otevřeno 23.3.2022 a je umístěno v přízemí budovy Janáčkova divadla na ulici Rooseveltova 31/7 v Brně v prostorách bývalé kavárny Bohéma. 

Charakteristika a zaměření pracoviště:

 • Základní zdravotní diagnostika a konzultace v oblasti zdravotního stavu obecně pro dospělé i děti,
 • Psychosociální a psychologická pomoc (např. s traumaty, úzkostí),
 • Pomoc lidem se závislostmi, zprostředkování dalších adiktologických služeb
 • Doporučení dalšího postupu a péče při řešení zdravotních a sociálních problémů,
 • Odkazování a zprostředkování do další péče a služeb.

Součástí činnosti centra jsou i mobilní výjezdy do míst, kde se vyskytuje větší počet uprchlíků (např. transitní ubytovací kapacity města Brna – Kasárna, hotel Myslivna atd.). Frekvenci i lokaci nabízených služeb lze nastavit podle zájmu a potřeby. 

Dispoziční uspořádání centra: čekárna, recepce, 3 samostatné boxy pro konzultace.

Personální obsazení centra:

lékaři / psychologové (praktický lékař, pediatr, gynekolog, psycholog)

poradci / tlumočníci 

administrátoři (recepce) 

 

Infovideo z centra: https://youtu.be/WwWMXfP2FLA 

Odkaz na provoz centra v ukrajinštině: Консультаційний медичний центр для біженців з України / Poradenské zdravotní centrum pro uprchlíky | Společnost Podané ruce (podaneruce.cz)

 • Ukrajinsko-česká platforma pracovníků pomáhajících profesí

Organizační a technické zajištění minimálně tří kulatých stolů, na kterých se setkají ukrajinští a čeští lékaři, zdravotníci, pracovníci pomáhajících profesí, zástupci českých odborných společností, univerzit, samospráv atd. v Brně a okolí. Setkání proběhnou ve společenských a vzdělávacích prostorách Společnosti Podané ruce v Brně (tzv. Podaná kavárna). Na programu každého setkání bude představení jednotlivých účastníků a jejich profesního zaměření, prezentace vybraných témat z různých oborů v ČR, burza nápadů a sdílení příkladů dobré praxe poskytování odborné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Dále budou (podle zájmu) variabilně zařazeny bloky s prezentací z oblastí jako kultura, zvyky a tradice v ČR atd.

 1. Setkání proběhlo 20.5.2022, Podaná Kavárna, Brno

Prvního kulatého stolu se zúčastnilo 11 ukrajinských lékařů, 2 ukrajinští medici a 4 zástupci Společnosti podané ruce. Byla představena činnost Společnosti Podané ruce o.p.s. zejména Poradenského centra v Brně a dále představeno a diskutováno téma nostrifikace a aprobace zahraničních zdravotnických pracovníků v ČR. Byly předány kontakty na Spolek doktor Čechov a Skill centrum Jihomoravského kraje, tj. organizace specializující se na pomoc a orientaci na trhu práce a získávání vzdělání pro cizince v ČR.

Info ze setkání: https://www.facebook.com/spolecnostpodaneruce/posts/pfbid02nvNWfrCx8rHNJsSmfBNaAtrG9UQxfpjGMeGyqxH8Hmctcodi4pdBDuk3ByTUZuWhl?__cft__[0]=AZWZMIPr8Dj3pjij2nH0vQ-nUrgOjl0s6dMFy_ZCpkqvmh9RiUjp5gvHbSLkMvVnptDlgd5J747MIvbre4RsrGMr_uXJsg17tLUV81r7vL16s6G8VEELR3M0IV-T6TTGJKg21NRGLR711J_pIVoDAqpAr7MlvsHA-zIYRjsfj3Gi2PokZYzChesa6ev4QLX9wizs9WkaujMQXh-7YWT8XdgB&__tn__=%2CO%2CP-R

Termíny dalších kulatých stolů: září a listopad 2022 (bude upřesněno)

 • Rychlokurzy českého jazyka se zaměřením na základy konverzace 

Realizace 10 běhů jazykových kurzů (on-line i prezenčních), časová dotace 15 hodin (5 dní za sebou á 3 hodiny, odpoledne nebo večer), počet účastníků max. 10 v jedné skupině. Výuku povedou lektoři hovořící rusky nebo ukrajinsky, se zkušeností s přípravou cizinců ke zkouškám z českého jazyka. Kurzy jsou pro účastníky zdarma.

Kurzy jsou tematicky zaměřeny na oblasti každodenního života, např. komunikace na úřadech, se školou, orientace v dopravě, zdraví, nákupy, žádost o zaměstnání včetně přípravy vzorového CV. Vlastní výuka bude doplněna odkazy na samostudium. Obsah kurzu je možné variabilně měnit podle potřeb účastníků.

Aktuálně vyhlášené termíny:

27.6.-1.7.2022 (prezenčně, Hilleho 4, Brno)

25.7.-29.7.2022 (on-line)

1.8.-5.8.2022 (prezenčně, Hilleho 4, Brno)

8.8.-12.8.2022 (on-line)

15.8.-19.8.2022 (prezenčně, Hilleho 4, Brno)

22.8.-26.8.2022 (on-line)

 • Prevence rizikového chování mezi dospívajícími ukrajinskými uprchlíky

V rámci aktivity budou monitorovány vybrané lokality v Jihomoravském a Olomouckém kraji, ve kterých se ve volném čase vyskytuje cílová skupina ukrajinské mládeže. Jedná se např. o místa s ubytovacími kapacitami, místa ve veřejném prostoru jako hřiště, parky apod. V těchto lokalitách bude monitorován výskyt rizikového chování jako užívání návykových látek, kriminální chování, rizikové sexuální chování, násilí, agrese apod. V případě identifikace problémového chování bude cílová skupina oslovena a budou jí nabídnuty strukturované aktivity (edukační a volnočasové) a poradenství a podpůrná činnost (individuální i skupinová), které budou realizovány nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v Hanušovicích, Zábřehu, Mohelnici, Prostějově, Olomouci, Brně a Blansku. Součástí realizovaných služeb bude také mapování a aktivní vyhledávání dalších možností zapojení mladých uprchlíků do volnočasových aktivit na lokální úrovni. Ve spolupráci s místními organizacemi pak bude podle možností a zájmu nabízeno zapojení do jejich činnosti (sportovní kluby, zájmové kroužky, spolky apod.).