Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé  

Název projektu: 

Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé  
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011697  

 
Stručný popis projektu: 
Předmětem realizace projektu je především zmírnit na území IPRÚ Zlín hrozby látkových i nelátkových závislostí, které mohou vést k sociálnímu vyloučení (nezaměstnanosti, zadluženosti, ztrátě bydlení, zdravotním rizikům, rozkladu sociálních vazeb apod.).
Výstupem projektu bude kvalitní zázemí pro poskytování sociálních služeb cílové skupině ve Zlíně (vybavený objekt, automobil, kvalitnější služby).
 
Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a kapacity těchto sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. na Zlínsku zaměřených na osoby závislé a ohrožené závislostmi:
– Terapeutické centrum (registrované jako odborné sociální poradenství, identifikátor 6651192)
– Centrum komplexní péče pro hazardní hráče (registrované jako odborné sociální poradenství, identifikátor 3424265)
– Terénní programy (identifikátor 8952114)
Konkrétním cílem, který má již přímou návaznost na aktivity projektu, je zajistit vyhovující materiální zázemí pro služby uvedené výše tak, aby mohly adekvátně reagovat na početnost cílové skupiny, její specifická rizika a potřeby (nákup nemovitosti pro obě centra, její drobné stavební úpravy a vybavení, nákup automobilu pro terénní programy a jeho adaptace na mobilní poradnu).

Výsledky projektu: 
V rámci projektu byly úspěšně pořízeny prostory pro sociální služby zmíněné výše, zároveň bude nakoupen v tomto roce automobil pro potřeby mobilní poradny a proběhnou nezbytné stavební úpravy pořízených prostor, a to v hodnotě necelých 13 mil. korun. 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.