Browsing

Uživatelé služeb

Blansko II PODPORA

Projekt nabízí komplexní pomáhající program pro mladé lidi ve věku 15 – 26 sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (např. po propuštění z ústavní výchovy, nestabilní…

Malá farma II.

Projekt "Malá farma II." v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně se zaměřuje na problematiku schopnosti klientů zaměstnat se po absolvování léčby. Projekt reaguje na situaci,…

Kontaktní centrum Vlhká

Kontaktní centrum Vlhká poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik…

Mobilní aplikace Čára

Mobilní aplikace Čára je určena lidem bez domova, závislým na návykových látkách nebo po výstupu z vězení. Aktuálně pomáhá lidem v tíživé situace v Brně a Ostravě.