Služby

“HRANÍ” (HARM REDUCTION V PROSTŘEDÍ HAZARDU)

Záměrem projektu “HRaní” (harm reduction v prostředí hazardu) je vytvořit a zavést novou metodu preventivní e-terénní sociální práce propojenou s mobilní “harm reduction” aplikací zaměřenou na hazardní hráče, předejít tak jejich problémovému nebo patologickému hráčství a snížit tak z něj plynoucí rizika (rozpad rodinných vztahů, zadlužení, kriminalita), která mohou vést k sociálnímu vyloučení.

Témata: ,
Skupiny:
Regiony: , ,
Typ: ()