Společnost Podané ruce, NZDM, Václavská, Brno, Barbora Krupicová