Browsing

Alkohol | Drogy | Hazard

Malá farma II.

Projekt "Malá farma II." v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně se zaměřuje na problematiku schopnosti klientů zaměstnat se po absolvování léčby. Projekt reaguje na situaci,…

Mobilní aplikace Čára

Mobilní aplikace Čára je určena lidem bez domova, závislým na návykových látkách nebo po výstupu z vězení. Aktuálně pomáhá lidem v tíživé situace v Brně a Ostravě.

Kontaktní centrum Vlhká

Kontaktní centrum Vlhká poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik…