Browsing

Alkohol | Drogy | Hazard

Terénní programy na Blanensku

Zmírňujeme zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální…

Terénní programy ve Zlíně

Terénní programy ve Zlíně jsou služba, která aktivně vyhledává a kontaktuje uživatele nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství a služby vedoucí ke…

Terénní programy na Šumpersku

Terénní programy na Šumpersku si kladou za cíl pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady…

Terénní programy v Olomouci

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování. Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově…

Terénní programy v Brně

Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Cílem naší…