Browsing

Centra

Kontaktní centrum ve Znojmě

Jsme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Smyslem naší práce je podporovat a motivovat uživatele…

Kontaktní centrum v Prostějově

Jsme registrovanou sociální službou, která je určena uživatelům nealkoholových drog a osobám blízkým uživatelům. Z hlediska regionální úrovně jsme jedinou ambulantní a terénní…

Kontaktní centrum v Olomouci

Naším posláním je poskytovat na území města Olomouce a v jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří…

Kontaktní centrum v Brně

Poskytujeme ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Posláním naší služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů…

Terénní programy na Blanensku

Zmírňujeme zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální…

Terénní programy ve Zlíně

Terénní programy ve Zlíně jsou služba, která aktivně vyhledává a kontaktuje uživatele nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství a služby vedoucí ke…

Terénní programy na Šumpersku

Terénní programy na Šumpersku si kladou za cíl pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady…

Terénní programy v Olomouci

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování. Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově…