Browsing

Centra

Terénní programy v Olomouci

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování. Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově…

Terénní programy v Brně

Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Cílem naší…