Sociální pracovník 

Region: Zlín

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum ve Zlíně – pracoviště ve Zlíně, Gahurova 1563, vypisuje výběrové řízení na místo:

Sociální pracovník 

 • úvazek 1,0

Náplň práce:

 • Kontaktní sociální práce s uživateli nealkoholových drog
 • Poskytování informačního a poradenského servisu (poradenství v oblasti snižování rizik a v sociální oblasti)
 • Výměnný program a další Harm Reduction služby
 • Kontaktní práce, sociální poradenství, zprostředkování testování na infekční nemoci
 • Spolupráce s ostatními poskytovateli v místní síti sociálních služeb

Požadujeme:

 • Věk min. 21 let
 • VŠ vzdělání (v adiktologickém nebo sociálním oboru)
 • Trestní bezúhonnost
 • Komunikativnost, aktivita a dovednost pracovat samostatně i v týmu
 • Schopnost vykonávat sociální práci a udržet si hranice s klienty
 • Vyjasněný postoj k drogám a k uživatelům drog
 • Základní přehled v oboru adiktologie
 • Zdravotní způsobilost

Výhody:

 • Praxe v oboru adiktologie nebo v jiných sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (v azylových domech, terénních programech, nízkoprahových denních centrech apod.).

Nabízíme:

 • Smlouvu na HPP na dobu určitou do 31. 12. 2022
 • Hrubou mzdu 29 000 Kč.
 • Místo výkonu práce ve Zlíně.
 • Práci pod týmovou i individuální supervizí.
 • Zodpovědnou, zajímavou a samostatnou práci s možností seberealizace a uplatnění svých nápadů.
 • Možnost příspěvku na další vzdělávání v oboru, školení, stáží a profesního růstu.
 • Zázemí zavedené a kvalitní neziskové organizace.

Podrobné informace o našem centru získáte na:

Kontaktní centrum ve Zlíně

Plánovaný nástup: 1. 7. 2021

Další informace:

Zájemci zašlou do 31. 5. 2021 strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem (rozsah cca 1 strana – motivace k práci s cílovou skupinou) na e-mailovou adresu kristova@podaneruce.cz, do předmětu prosím uveďte „Výběrové řízení – sociální pracovník“. Vybráni uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Zařízení si ponechává právo výběrové řízení prodloužit, případně opakovat nebo zrušit.

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Kristová

Telefon: +420 776 256 510