Terénní sociální pracovník

Region: Prostějov

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum v Prostějově, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo: 

Terénní sociální pracovník

Staňte se součástí našeho týmu a podílejte se na snižování rizik užívání drog a na ochraně veřejnosti před jejich negativními dopady.

Náplň práce:

 • Terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog v oblasti mikroregionu Konicko a dalších oblastech prostějovského regionu,
 • poskytování informačního a poradenského servisu (bezpečnější braní, sociální poradenství),
 • výměna injekčního a harm reduction materiálu,
 • vyhledávání nových klientů,
 • individuální práce, sociální poradenství, zprostředkování testování na infekční nemoci,
 • další služby zaměřené na ochranu veřejnosti a snižování rizik užívání drog (besedy na školách, práce na hudebních akcích).

Požadavky:

 • Věk minimálně 21 let,
 • VOŠ, VŠ vzdělání (dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – obory sociální pracovník, sociální pedagog, pracovník v sociálních službách, odborný pracovník – psycholog, adiktolog nebo zdravotnické vzdělání, případně započaté vzdělání),
 • komunikativnost, aktivita a dovednost pracovat samostatně i v týmu,
 • schopnost vykonávat sociální práci a udržet si hranice s klienty,
 • kladný a vstřícný přístup k cílové skupině,
 • základní přehled v oboru adiktologie,
 •  řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:

 • Smysluplnou a zajímavou pracovní pozici,
 • možnost seberealizace při utváření terénní práce,
 • vzdělávání, zkušenosti a profesní rozvoj,
 • pět týdnů dovolené,
 • zázemí zavedené neziskové organizace,
 • Práci na úvazek 0,5,
 • hrubou mzdu 9 500 – 12 500 Kč (podle vzdělání a délky praxe).

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 24.11.2019. Do předmětu zprávy prosím uveďte „Terénní sociální pracovník“.

Uchazeči budou průběžně zváni k výběrovému pohovoru na základě telefonické dohody. Výběrové řízení může být ukončeno před termínem pro posílání životopisů z důvodu nalezení vhodného uchazeče.

Nástup: prosinec 2019 – leden 2020

S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a pod dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.

Email: kcentrum.pv@podaneruce.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jana Kučerová, M: +420 776 654 685

Jméno a adresa: Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum v Prostějově, Vrahovická 83, 798 11 Prostějov

WWW: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-v-prostejove/#1528790977632-f2e49a52-78fa