navrh_web_01


Společnost Podané ruce

Pomáháme lidem v náročných životních situacích. Poskytujeme profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež, duševního zdraví, programů penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

 

Sociální služby,
zdravotnické služby

Děti, mládež, dospělí

Profesionálně

Bezplatně, anonymně

Prevence,
poradenství,
komplexní péče

Jihomoravský,
Olomoucký,
Zlínský kraj

Aktuálně

Centra a služby
  • Témata

  • Skupiny

  • Regiony

Projekty
  • Stav

  • Témata

  • Skupiny

  • Regiony

Podané ruce jako zaměstnavatel

Poskytujeme pracovní nabídky v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Jsme profesionální organizace, jakožto zodpovědný zaměstnavatel nabízíme řadu firemních benefitů.

Bleskovky