Terénní programy na Blanensku

Terénní programy zmírňují zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 

 • Navazujeme kontakt s osobami užívajícími drogy a alkohol
 • Nabízíme odbornou pomoc
 • Motivujeme k bezpečnějšímu životnímu stylu
 • Chráníme většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

 

Fügnerova 1, Blansko | +420 605 839 039 |  terenbk@podaneruce.cz

UPOZORŇUJEME, ŽE VE STŘEDU 18. 9. 2019 BUDOU TERÉNNÍ PROGRAMY NA BLANENSKU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ DO 13:30 ZAVŘENY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, ROMAN A LUCIE.

 

Poskytované služby

 • Konzultace a poradenství pro uživatele drog a alkoholu
 • Konzultace a poradenství pro osoby blízké uživatelům drog a alkoholu
 • Zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení
 • Asistenční služba
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční onemocnění (HIV, HBV, HCV)
 • Výměnný program injekčního a distribuce dalšího zdravotního materiálu sloužícího k bezpečnější aplikaci nealkoholových drog
 • Podpora a pomoc v krizové situaci

Poslání

Posláním služby je zmírňovat zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální situaci.


Cílová skupina

Do cílové skupiny služby patří osoby starší 16 let, které se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitly v nepříznivé sociální situaci.

 

Program je určen pro:

 • osoby, které problémově užívají nealkoholové drogy (high-risk drug user dle definice EMCDDA)
 • osoby, které nealkoholové drogy užívají rekreačně, či experimentují
 • osoby, které problémově užívají alkohol
 • osoby blízké a příbuzné těchto uživatelů

 

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby se závislostí na nikotinu
 • osoby s nelátkovou závislostí (hazardní hraní, PC hry, nakupování apod.)
 • osoby neužívající nealkoholové drogy, které nespadají do okruhu blízkých a příbuzných uživatelů nealkoholových drog.
 • osoby mladší 16 let

Cíle služby

Obecným cílem projektu je minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a alkoholu, zlepšení zdravotního stavu a včasnou zdravotní a sociální pomocí předcházet rozvoji problémů.

 

Základní cíle

 • navazovat kontakt s osobami užívajícími nealkoholové drogy a alkohol a předávat jim relevantní informace o nabídce odborné pomoci
 • motivovat klienta k bezpečnějšímu životnímu stylu pro něj i jeho sociální okolí
 • zamezovat šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
 • motivovat klienta ke změně rizikového chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání nealkoholových drog a alkoholu
 • chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

Principy služby

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou dobrovolnost, bezplatnost, zachování anonymity, nízký práh vstupu do služby, minimalizace rizik (Harm Reduction) a ochrana veřejného zdraví (Public Health dle WHO).

Otevírací doba

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek poskytujeme po předchozí domluvě.

  Terén Blansko nebo zázemí služby (po dohodě) Stálé lokality
Pondělí 09:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (Blansko)
Úterý 09:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (Boskovice)
Středa 09:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (Blansko)
Čtvrtek 09:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (Adamov)*
Pátek 09:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (Blansko)

 

*popřípadě dle domluvy další obce na Blanensku


Adresa

Terénní programy na Blanensku

Fügnerova 1

678 01 Blansko

T: +420 605 839 039

Vedoucí služby: +420 770 174 914

E: terenbk@podaneruce.cz


Tým

 

Pracovní tým

Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS.  – vedoucí služby, sociální pracovník

Lucie Kavuloková – pracovnice v sociálních službách

Mgr. Michal Horák – supervizor

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Blansko
 • Města Boskovice