Terénní programy na Blanensku

Terénní programy zmírňují zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 

 • Navazujeme kontakt s osobami užívajícími drogy a alkohol
 • Nabízíme odbornou pomoc
 • Motivujeme k bezpečnějšímu životnímu stylu
 • Chráníme většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

 

Fügnerova 1, Blansko | +420 605 839 039 |  terenbk@podaneruce.cz

V pondělí 11. 10. 2021 bude z provozních důvodů od 11:45 hod. služba uzavřena.
Obrátit se můžete na Terénní programy Brno: 776 377 734, 777 887 345, 775 271 241.
Děkujeme za pochopení.
 
Tým TP na Blanensku.
 

Vzhledem k současné situaci v rámci nařízení vlády s prevencí šíření viru COVID – 19 aktualizujeme od 1. 5. 2021 v naší službě opatření z 1. 3 2021, která jsou platná do odvolání:

 • Vstup do zázemí služby je podmíněn řádně nasazeným respirátorem.
 • Z důvodu ochrany klientů využívajících služby TP na Blanensku nebude osobám, u nichž se projevují příznaky onemocnění (kašel, rýma, teplota…) umožněn vstup do zázemí služby. Základní služby v takovém případě budou poskytnuty na terénu mimo zázemí služby při dodržení odstupu minimálně 2 metrů.

 Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví a sil. Tým TP na Blanensku.

Poskytované služby

 • Konzultace a poradenství pro uživatele drog a alkoholu
 • Konzultace a poradenství pro osoby blízké uživatelům drog a alkoholu
 • Zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení
 • Asistenční služba
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční onemocnění (HIV, HBV, HCV)
 • Výměnný program injekčního a distribuce dalšího zdravotního materiálu sloužícího k bezpečnější aplikaci nealkoholových drog
 • Podpora a pomoc v krizové situaci

Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů na Blanensku se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla a podmínky využití služby.

Poslání

Posláním služby je zmírňovat zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální situaci.


Cílová skupina

Do cílové skupiny služby patří osoby starší 16 let, které se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitly v nepříznivé sociální situaci.

 

Program je určen pro:

 • osoby, které problémově užívají nealkoholové drogy (high-risk drug user dle definice EMCDDA)
 • osoby, které nealkoholové drogy užívají rekreačně, či experimentují
 • osoby, které problémově užívají alkohol
 • osoby blízké a příbuzné těchto uživatelů

 

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby se závislostí na nikotinu
 • osoby s nelátkovou závislostí (hazardní hraní, PC hry, nakupování apod.)
 • osoby neužívající nealkoholové drogy, které nespadají do okruhu blízkých a příbuzných uživatelů nealkoholových drog.
 • osoby mladší 16 let

Cíle služby

Obecným cílem projektu je minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a alkoholu, zlepšení zdravotního stavu a včasnou zdravotní a sociální pomocí předcházet rozvoji problémů.

 

Základní cíle

 • navazovat kontakt s osobami užívajícími nealkoholové drogy a alkohol a předávat jim relevantní informace o nabídce odborné pomoci
 • motivovat klienta k bezpečnějšímu životnímu stylu pro něj i jeho sociální okolí
 • zamezovat šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
 • motivovat klienta ke změně rizikového chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání nealkoholových drog a alkoholu
 • chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

Principy služby

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou dobrovolnost, bezplatnost, zachování anonymity, nízký práh vstupu do služby, minimalizace rizik (Harm Reduction) a ochrana veřejného zdraví (Public Health dle WHO).

Telefon

Terénní telefon: +420 605 839 039 (pracovní dny 8:30-16:30)

Otevírací doba

Pondělí:    08:30 – 16:30 (Blansko)

Úterý:        08:30 – 16:30 (Blansko + Boskovice)

Středa:      08:30 – 16:30 (Blansko)

Čtvrtek:     08:30 – 16:30 (Blansko + popřípadě dle domluvy další obce na Blanensku)

Pátek:        08:30 – 16:30 (Blansko)

Setkání je možné mimo zázemí nebo v zázemí služby (podle možností a potřeb klienta).

Úterý je výjezdním dnem do Boskovic, ve čtvrtky nabízíme možnost setkání v dalších obcích na Blanensku.

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek poskytujeme po předchozí domluvě.


Adresa

Terénní programy na Blanensku

Fügnerova 1

678 01 Blansko

T: +420 605 839 039

Vedoucí služby: +420 770 174 914

E: terenbk@podaneruce.cz


Tým

 

Pracovní tým

Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS.  – vedoucí služby, terénní sociální pracovník

Lucie Kavuloková – terénní pracovnice v sociálních službách

Mgr. Kateřina Lenartová – terénní pracovnice – odborná pracovnice (psycholožka)

Bc. Matteo Turok  – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 

Supervize

Mgr. Michal Horák – supervizor

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Blansko
 • Městem Boskovice